alt..

Wat is Insuline lispro Sanofi en waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Insuline lispro Sanofi (insuline lispro 100 eenheden/ml) is een kortwerkende insuline. De werkzame stof in insuline lispro is een vorm van insuline die sneller door het lichaam wordt opgenomen dan gewone menselijke insuline, en daarom sneller kan werken. Het middel helpt om de bloedglucosespiegel te reguleren, waardoor symptomen worden verlicht en het risico op complicaties van diabetes wordt verminderd. Omdat Insuline lispro Sanofi een kortwerkende insuline is, wordt het middel doorgaans kort vóór een maaltijd of, indien nodig, vlak na een maaltijd toegediend.

Het middel wordt voorgeschreven voor de behandeling van diabetes mellitus type 1 en 2 bij volwassenen en kinderen. Diabetes mellitus is een ziekte waarbij uw lichaam niet genoeg insuline aanmaakt om uw bloedglucosespiegel onder controle te houden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Insuline lispro Sanofi is een heldere en kleurloze oplossing. Iedere voorgevulde pen bevat 3 ml (dit komt overeen met 300 eenheden). Het patroon bevat 3 ml (300 eenheden) en de flacon 10 ml (1000 eenheden).

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoeveel moet u gebruiken?

Aan de hand van uw leefstijl, de uitslagen van uw bloedglucosetesten en uw vorig insulinegebruik zal uw behandelaar u vertellen:

  • Hoeveel Insuline lispro Sanofi u elke dag nodig heeft en in overleg met u op welk tijdstip,
  • Wanneer u uw bloedglucosespiegel moet controleren en of u urinetesten moet uitvoeren,
  • Wanneer u een hogere of lagere dosis moet gebruiken.

Insuline lispro Sanofi kan in verschillende pennen worden gebruikt

  • De voorgevulde Solostar pen kan een dosis van 1 - 80 eenheden per injectie leveren, in stappen van 1 eenheid. Het dosisvenster van de pen toont het aantal eenheden.
  • De patroon kan worden gebruikt in een AllStar PRO herbruikbare pen en in de JuniorSTAR herbruikbare pen.
    • De AllStar PRO kan een dosis van 1 - 80 eenheden per injectie leveren, in stappen van 1 eenheid.
    • De JuniorSTAR pen kan een dosis van 1 - 30 eenheden per injectie leveren, in stappen van 1/2 eenheden.

Insuline lispro Sanofi is een kortwerkende insuline. Uw behandelaar kan u vertellen hoe Insuline lispro Sanofi te gebruiken in combinatie met een langwerkende insuline of met andere geneesmiddelen die de bloedglucosespiegel verlagen. Als u meer dan één insuline gebruikt, moet u ervoor zorgen dat u zeker weet dat u de goede insuline gebruikt. Controleer voor iedere injectie het etiket van de insuline. Vraag uw arts of apotheker om raad als u twijfelt.

Veel factoren kunnen uw bloedglucosespiegel beïnvloeden. U moet deze factoren kennen, zodat u de juiste actie kunt ondernemen bij veranderingen in uw bloedglucosespiegel om te voorkomen dat deze te hoog of te laag wordt.